BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 stycznia 2004 roku

Ustalenie minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego .
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm./ oraz
art.25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U.z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§1.
USTALAM MINIMALNE STAWKI ROCZNEGO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO
PRZYJĘTE DO STOSOWANIA PRZY NALICZANIU CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ
GRUNTÓW WYDZIERŻAWIANYCH W RAMACH KOMPETENCJI
PRZYSŁUGUJĄCYCH BURMISTRZOWI GMINY I MIASTA POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA PISZ , OBOWIĄZUJĄCE OD 2004 ROKU.

1. Grunty rolne - działki przeznaczone wyłącznie do użytkowania
rolniczego , o powierzchni powyżej 1,0 ha:

kl.IV- 58,-zł/ 1ha,
kl.V - 43,-zł./1ha,
kl.VI - 30,-zł./1ha.

2. Grunty rolne - działki o powierzchni poniżej 1,0 ha :
1) teren do 1.000m2 - - 30,-zł,
2) teren powyżej 1.000m2 do 3.000m2 - 40,-zł,
3) teren powyżej 3.000m2 do 10.000m2 - 50,-zł.

3. Grunty przyległe do własnych działek budowlanych-użytkowane jako
ogródki :
1) pow. do 100m2 - 50,-zł,
2) pow. powyżej 100m2 do 300m2 - 60,-zł,
3) pow. powyżej 300m2 do 600m2 - 70,-zł,
4) pow. powyżej 600m2 do 1000m2 - 80,-zł,
5) pow. powyżej 1000m2 do 3000m2 - 100,-zł,
6) pow. powyżej 3000m2 do 5000m2 - 120,-zł.

4. Pozostałe grunty użytkowane na terenie miasta Pisz - jako ogródki :
1) pow. do 100m2 - 30,-zł,
2) pow. powyżej 100m2 do 300m2 - 40,-zł,
3) pow. powyżej 300m2 do 600m2 - 50,-zł,
4) pow. powyżej 600m2 do 1000m2 - 60,-zł.

5.Tereny zabudowane:
1) teren pod garażem :
a/ murowanym - 24,-zł/1m2 + VAT,
b/ blaszanym - 5,-zł/1m2 + VAT,
2) teren pod hangarem - 3,40zł/1m2 + VAT.
3) tereny pod kioskami z prasą :
a/ centrum miasta - 115,-zł./1m2 powierzchni + VAT,
b/ strefa pośrednia - 110,-zł./1m2 powierzchni + VAT ,
c/ pozostałe ulice - 100,-zł./1m2 powierzchni + VAT.
4) tereny pod pawilonami handlowymi i usługowymi :
a/ centrum miasta - 25,-zł/1m2 powierzchni = VAT, z zastrzeżeniem pkt. b,
b/ centrum miasta (o powierzchni do 15m2) - 480,-zł/1m2 +VAT
(obiekt typu totolotek),
c/ strefa pośrednia - 20,-zł/1m2 powierzchni +VAT,
d/ pozostałe ulice - 15,-zł./1m2 powierzchni + VAT.

6. Tereny składowe i inne:
1) tereny związane z działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem punktów 2-5 :
- do 50m2 - - 2,00 zł / 1m2 + VAT,
- powyżej 50m2 do 200m2 - 0,60 zł. / 1m2 + VAT,
- powyżej 200m2 do 500m2 - 0,40 zł /1m2 + VAT,
- powyżej 500m2 do 1.000m2 - 0,20 zł /1m2 + VAT,
- powyżej 1.000 m2 - 0,10zł /1m2 + VAT,
2/ parkingi - 0,20zł /1m2 + VAT,
3/ składowanie surowca, teren o powierzchni do 4000m2 - 1,-zł/1m2 + VAT,
4/ składowanie surowca, teren o powierzchni powyżej 4000m2 - 0,60zł/1m2 + VAT,
5/ tereny typu: targowisko - 1,50zł/1m2 + VAT.
§2.
USTALAM MINIMALNE STAWKI ROCZNEGO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO
PRZYJĘTE DO STOSOWANIA PRZY NALICZANIU CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ
GRUNTÓW WYDZIERŻAWIANYCH W RAMACH KOMPETENCJI
PRZYSŁUGUJĄCYCH BURMISTRZOWI GMINY I MIASTA , POŁOŻONYCH NA
TERENIE GMINY PISZ OBOWIĄZUJĄCE OD 2004 ROKU.

1.Tereny rolne - działki przeznaczone wyłącznie do użytkowania rolniczego,
o powierzchni powyżej 1,0 ha :
kl. IV- 58,-zł/1 ha,
kl. V- 43,-zł/1 ha,
kl. VI- 30,-zł/1 ha.
2.Tereny rolne - działki o powierzchni poniżej 1,0 ha :
1) teren do 1.000m2 - 30,-zł,
2) teren powyżej 1.000m2 do 3.000m2 - 40,-zł,
3) teren powyżej 3.000m2 do 10.000m2 - 50,-zł.

3.Tereny zabudowane :
1) działki siedliskowe o powierzchni do 1.000m2 - 30,-zł + VAT,
2) działki siedliskowe o powierzchni powyżej 1.000m2 do 3.000m2 - 40,-zł + VAT,
3) działki siedliskowe o powierzchni powyżej 3.000m2 do 10.000m2 - 50,-zł + VAT.

4.Tereny rekreacyjne :
1) działki zabudowane - 0,30 zł/1m2 + VAT,
2) działki niezabudowane -/tereny przyjeziorne/ - 0,10 zł/1m2 + VAT,
3) tereny typu: plaża, pole biwakowe - do 1.000m2 powierzchni - 1,-zł/1m2 +VAT

4) tereny typu: plaża, pole biwakowe - powyżej 1.000m2 do 3.000m2 powierzchni
- 0,80zł /1m2 + VAT,
5) tereny typu: plaża, pole biwakowe - powyżej 3.000m2 powierzchni-
0,10zł /1m2 + VAT.
5.Tereny różne:
1) ustawienie reklamy - 300,-zł/1m2 + VAT,
2) tereny kultu religijnego i na cele społeczne -30,-zł/1ha + VAT,
3) lokalizacja urządzeń telekomunikacyjnych i innych - 24,-zł/1m2 +VAT.

§3.
Traci moc zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 07 marca 2003 r.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 24 mar 2004 13:34
Data opublikowania: środa, 24 mar 2004 14:00
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 3487 razy