BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 69/13 BURMISTRZA PISZA z dnia 10 lipca 2013 r.

Z DNIA 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piszu przy ul. Rybackiej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 486/1, 487/9 o powierzchni 186 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzone są księgi wieczyste KW Nr OL1P/00013024/2 i OL1P/00020900/9,
w składzie :

a/ Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/ Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/ Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/ Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 12 lipca 2013 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2013 r.

Data powstania: piątek, 12 lip 2013 11:21
Data opublikowania: piątek, 12 lip 2013 13:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lip 2013 08:41
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1407 razy