BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 147/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działek 1437/1 i 1437/4 dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013023/5, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,
3. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
4. Członek komisji – Ewa Rogowska,
5. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 12 grudnia 2013 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2013 r.
Data powstania: wtorek, 3 gru 2013 13:38
Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2013 14:52
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1404 razy