BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 148/13 BURMISTRZA PISZA z dnia 03 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Jagodne, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 113/19 i 113/23 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P /00013689/1,
w składzie :

1) Przewodnicząca komisji - Ewa Żmijewska
2) Członek komisji - Grażyna Wnęta
3) Członek komisji - Marcin Ilewicz
4) Członek komisji - Ewa Szymańska
5) Członek komisji - Ewelina Machnacz

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 10 grudnia 2013 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2013 r.

Data powstania: środa, 4 gru 2013 11:01
Data opublikowania: środa, 4 gru 2013 11:36
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1370 razy