BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 151/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego i literackiego "Piska wieża – stwórz jej obraz i legendę".
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ogłaszam konkurs plastyczny i literacki "Piska wieża – stwórz jej obraz i legendę", zwany dalej "Konkursem". § 2. Zatwierdzam regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2013 roku. BURMISTRZ /-/ Jan Alicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 10 gru 2013 07:47
Data opublikowania: wtorek, 10 gru 2013 08:41
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1360 razy