BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 102/13 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
W Zarządzeniu Nr 116/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu, zmienionym Zarządzeniem Nr 28/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2013 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 55/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r. wprowadzam następującą zmianę:
- w § 8 Załącznika do Zarządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dostępne taryfy
Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:
1) Taryfa „Korzystny 150” (telefony: ............., .............., .............., ..............., ........., ..............),
2) Taryfa „Optymalny 450 z Internetem” (telefony: ................., ...................),
3) Taryfa „Korzystny 3000 ” (telefon: ....................),
4) Taryfa „Optymalny 250”(telefon: ........................),
5) Taryfa „Optymalny 450” (telefon: ........................),
6) Taryfa „Optymalny 900 z Internetem”(telefon: .........................),
7) Taryfa „Korzystny 1800” (telefon: .....................),
8) Taryfa „Korzystny 900” (telefony: .................., ...................., ....................),
9) Taryfa „Korzystny 450” (telefony: .................,.................,.................., ...................., ..................),
10) Taryfa „Firma bez granic 97”(telefon: ....................),
11) Taryfa „Firma bez granic 159” (telefony: ...................., ....................., .............................).”
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2013 r.

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki

Data powstania: piątek, 20 gru 2013 09:18
Data opublikowania: piątek, 20 gru 2013 09:34
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1783 razy