BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 58/13 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 54/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy nr 5b położony w Piszu przy ul. Warszawskiej nr 38), dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00015759/7, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Ewa Szymańska,
3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4. Członek komisji – Ewa Romachow”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2013 roku.
Data powstania: piątek, 20 gru 2013 13:01
Data opublikowania: piątek, 20 gru 2013 15:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1408 razy