BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 158/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 18 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piszu przy ul. Rybackiej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 486/1, 487/9 o powierzchni 186 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzone są księgi wieczyste KW Nr Nr OL1P/00013024/2 i OL1P/00020900/9,
w składzie :

1) Przewodnicząca komisji - Ewa Żmijewska
2) Członek komisji - Grażyna Wnęta
3) Członek komisji - Marcin Ilewicz
4) Członek komisji - Ewa Szymańska
5) Członek komisji - Ewelina Machnacz

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 23 grudnia 2013 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2013 08:04
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2013 12:58
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1312 razy