BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 91 /13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 14/20,14/21,14/22,14/23,14/33, dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr Nr OL1P /00019638/1,
w składzie :

1) Przewodnicząca komisji - Wnęta Grażyna
2) Członek komisji - Ilewicz Marcin
3) Członek komisji - Szymańska Ewa
4) Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 27 sierpnia 2013 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2013 08:35
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2013 12:55
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1868 razy