BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 69/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 10 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
> Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piszu przy ul. Rybackiej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 486/1, 487/9 o powierzchni 186 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzone są księgi wieczyste KW Nr Nr OL1P/00013024/2 i OL1P/00020900/9,
w składzie :

a) Przewodnicząca komisji - Żmijewska Ewa
b) Członek komisji - Wnęta Grażyna
c) Członek komisji - Ilewicz Marcin
d) Członek komisji - Waszkiewicz Hanna


§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 12 lipca 2013 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2013 08:40
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2013 12:43
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1435 razy