BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 109/13 Burmistrza Pisza z dnia 01 października 2013 r.

w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów.
Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/500/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 9, poz. 263 i z 2012 r. poz. 1422), zarządzam, co następuje: § 1 Na rok szkolny 2013/2014 ustalam ilość 5 (pięciu) stypendiów dla wyróżniających się uczniów. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2013 r.
Data powstania: poniedziałek, 30 gru 2013 12:49
Data opublikowania: poniedziałek, 30 gru 2013 13:15
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1796 razy