BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 163/13 Burmistrza Pisza z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2014 roku

Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850), art. 19 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166) oraz § 3 zarządzenia Nr 49 Starosty Powiatu Piskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie piskim w 2014 roku, a także § 4 zarządzenia Nr 275 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku, zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Pisz w 2014 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się do użytku służbowego „Plan pozamilitarnych zamierzeń obronnych w Gminie Pisz w 2014 roku”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wprowadza się do użytku służbowego „Plan szkolenia obronnego w Gminie Pisz w 2014 roku”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Data powstania: wtorek, 31 gru 2013 07:56
Data opublikowania: wtorek, 31 gru 2013 08:03
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1577 razy