BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/388/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”, zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuje się Gminną Komisję do rozpatrywania wniosków o  zakwalifikowanie do udziału w Projekcie dotyczącym usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz w składzie:

  1. Monika Pałdyna - przewodnicząca
  2. Monika Tykocka - członek
  3. Agnieszka Kręciewska - członek

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2014 r.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 lut 2014 08:45
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lut 2014 11:32
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1674 razy