BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 10 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Trzonki, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 60/3,60/4,60/8,60/9 i 60/10 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P /00013710/8,
w składzie :

1) Przewodnicząca komisji - Grażyna Wnęta
2) Członek komisji - Marcin Ilewicz
3) Członek komisji - Ewa Szymańska
4) Członek komisji - Ewelina Machnacz
5) Członek komisji - Ewa Banach

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 14 lutego 2014 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2014 r.

Data powstania: czwartek, 13 lut 2014 08:12
Data opublikowania: czwartek, 13 lut 2014 11:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2015 08:46
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1570 razy