BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:


 


§ 1.


 


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonych nr działek: 18/13, 18/15, 18/16 i 18/17 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00019562/7, w składzie:


   1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

  2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,

  3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

  4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.


§ 2.


 


Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 21 lutego 2014 r.


 


§ 3.


 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2014 r.

Data powstania: czwartek, 13 lut 2014 09:17
Data opublikowania: czwartek, 13 lut 2014 11:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lut 2014 09:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1469 razy