BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 18/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie powołania jury konkursu „Piska wieża – stwórz jej obraz i legendę”.
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję jury konkursu „Piska wieża – stwórz jej obraz i legendę” w kategorii plastycznej w składzie:

1. Lilla Bednarek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piszu

2. Agnieszka Tańcula – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

3. Krystyna Piaskowska – instruktor ds. plastyki w Piskim Domu Kultury w Piszu

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2014 roku.
Data powstania: wtorek, 18 lut 2014 12:15
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2014 14:30
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1710 razy