BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonych numerami działek: 23/2, 24/45 i 17/2, dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzone są księgi wieczyste Nr KW OL1P/00013019/4 dla działek o numerach 23/2 i 24/45 oraz Nr KW OL1P/00013728/7 dla działki numer 17/2, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

2. Członek komisji – Ewa Szymańska,

3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

4. Członek komisji – Grażyna Wnęta,

5. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2. Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 20 lutego 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2014 r.

Data powstania: wtorek, 18 lut 2014 13:10
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2014 14:29
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1673 razy