BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 19 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej.


Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Wielkie, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 30/4 dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P /00013734/2,
w składzie :

1) Przewodnicząca komisji - Ewa Żmijewska
2) Członek komisji - Grażyna Wnęta
3) Członek komisji - Marcin Ilewicz
4) Członek komisji - Ewa Szymańska

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 25 lutego 2014 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2014 r.

Data powstania: czwartek, 20 lut 2014 10:19
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 11:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2015 08:46
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1532 razy