BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:


 


§ 1.


 


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych nr działek: 1129/32, 1129/34 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1, w składzie:


   1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

  2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,

  3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

  4. Członek komisji – Ewa Banach,

  5. Członek komisji – Marcin Ilewicz.


§ 2.


 


Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 10 marca 2014 r.


 


§ 3.


 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2014 11:33
Data opublikowania: poniedziałek, 3 mar 2014 12:06
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1447 razy