BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/14 Burmistrza Pisza z dnia 07 marca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku
Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wyznaczam Panią Małgorzatę Ruszczyk, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Hejdyku, do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku Pani Grażyny Bałdygi podczas Jej pobytu na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
2. Zastępstwo, o którym mowa w ust. 1, dotyczy okresu od dnia 07 marca 2014 r. do czasu powrotu Pani Grażyny Bałdygi ze zwolnienia lekarskiego.
§ 2
Zakres kompetencji Pani Małgorzaty Ruszczyk podczas zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku określa art. 39 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 marca 2014 r.

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 19 mar 2014 12:39
Data opublikowania: środa, 19 mar 2014 17:39
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1449 razy