BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warmińskiej, oznaczonej numerami działek 18/7 i 18/24, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00019562/7, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Ewa Banach,
3. Członek komisji – Marcin Ilewicz,
4. Członek komisji – Ewelina Machnacz.

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 31 marca 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2014 roku.
Data powstania: wtorek, 25 mar 2014 12:32
Data opublikowania: wtorek, 25 mar 2014 12:36
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1393 razy