BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 36/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U., poz. 231) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 12 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2014 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.

BURMISTRZ
/-/Jan Alicki
Data powstania: piątek, 28 mar 2014 08:56
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2014 10:06
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1355 razy