BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 38/14 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Koordynatora gminnego Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko -Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Tomasza Wierzbowskiego na Koordynatora gminnego Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” § 2 Do zadań Koordynatora gminnego, o którym mowa w § 1 należy: 1. Nadzór nad wykorzystaniem przez sołectwa wsparcia udzielonego przez samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2. Sprawny przepływ informacji, 3. Sprawozdawczość, 4. Nadzór nad wypełnianiem przez sołectwa formalnych wymogów uczestnictwa, 5. Koordynacja działań sołectw związanych z ich uczestnictwem w Programie w relacjach z Gminą oraz Zarządzającym programem, 6. Realizacja obowiązków określonych przez Gminę w związku z jej uczestnictwem w programie. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. BURMISTRZ (-) Jan Alicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 kwi 2014 10:22
Data opublikowania: wtorek, 1 kwi 2014 10:25
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1622 razy