BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 41/14 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu parków miejskich – Etap I – Park Solidarności
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu parków miejskich – Etap I – Park Solidarności w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2014 r.
BURMISTRZ PISZA
/-/ Jan Alicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 kwi 2014 13:51
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2014 15:06
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1541 razy