BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 40/14 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego
Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

W zarządzeniu Nr 27/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Grzegorz Pieloszczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej”.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 16 kwi 2014 07:59
Data opublikowania: środa, 16 kwi 2014 15:48
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1784 razy