BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49 /14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej j.n.
- lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 87,50 m2 położonego w budynku nr 1
zlokalizowanym na działce nr 127/36 we wsi Kociołek Szlachecki obręb Szczechy
Wielkie wraz z udziałem wynoszącym 25/100 w działce nr 127/36 o powierzchni
1250 m2 oraz częściach wspólnych budynku,
- udziału wynoszącego 20/100 części we własności działki gruntu położonej we wsi
Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie oznaczonej nr geodezyjnym 127/37 o
powierzchni 279 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym,
- udziału wynoszącego 10/100 części we własności działki gruntu położonej we wsi
Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie oznaczonej nr geodezyjnym 127/100 o powierzchni 600 m2, stanowiącej teren niezabudowany przeznaczony do wspólnego
użytkowania,
w składzie :

1) Przewodnicząca komisji - Ewa Żmijewska
2) Członek komisji - Grażyna Wnęta
3) Członek komisji - Marcin Ilewicz
4) Członek komisji - Ewa Banach
5) Członek komisji - Ewelina Machnacz

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 25 kwietnia 2014 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2014 r.

Data powstania: czwartek, 24 kwi 2014 11:59
Data opublikowania: czwartek, 24 kwi 2014 12:34
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1530 razy