BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 51/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Pisz
Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), w związku z § 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850), zarządzam co następuje:

§ 1.

Uwzględniając aktualną skalę zagrożenia Gminy Pisz, jak również zwiększenie sprawności organizacyjnej, mobilności i możliwości wyposażenia w niezbędny sprzęt formacji obrony cywilnej, dokonuję reorganizacji w przedmiotowym zakresie następująco:
1) Rozwiązuję Samodzielną Kompanię Ratownictwa Ogólnego.
2) Powołuję Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego, którego strukturę organizacyjną zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Osobom wyznaczonym do składu osobowego Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Zmiany składu osobowego powołanej formacji obrony cywilnej nie wymagają zmiany niniejszego zarządzenia i realizowane są na zasadzie nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do formacji.

§ 3.

Opracować niezbędną dokumentację w postaci planu działania Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2014 roku.

Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2014 08:01
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2014 08:13
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1691 razy