BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54 /14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Rakowo Piskie, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 16/6 i 16/7 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P /00003585/9,
w składzie :

1) Przewodnicząca komisji - Ewa Żmijewska
2) Członek komisji - Grażyna Wnęta
3) Członek komisji - Marcin Ilewicz
4) Członek komisji - Ewa Banach
5) Członek komisji - Ewelina Machnacz

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 06 maja 2014 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2014 r.

Data powstania: wtorek, 29 kwi 2014 09:47
Data opublikowania: wtorek, 29 kwi 2014 11:56
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1845 razy