BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 57/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Mateusz Cieśluk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Adrian Majkrzak – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2014 r.
BURMISTRZ PISZA
/-/ Jan Alicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 kwi 2014 14:26
Data opublikowania: środa, 30 kwi 2014 15:26
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1525 razy