BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 60/14 Burmistrza Pisza z dnia 2 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej nr działki 1148/11, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13998 i nr działki 1149/36, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13022, w składzie:

 

     1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
    2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
    3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,
    4. Członek komisji – Ewa Banach,
    5. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

 

 

 

  

 

§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 15 maja 2014 roku.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2014 roku.

Data powstania: czwartek, 8 maj 2014 14:14
Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2014 15:39
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1334 razy