BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 62/14 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


W zarządzeniu Nr 57/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu wprowadza się następującą zmianę:


 


w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:


 


„1) Agnieszka Kręciewska – przewodniczący Komisji Przetargowej


2) Marta Kulągowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej”


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2014 roku.


 BURMISTRZ PISZA


/-/ Jan Alicki

Data powstania: wtorek, 13 maj 2014 14:21
Data opublikowania: wtorek, 13 maj 2014 15:19
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1765 razy