BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 61/14 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

                           

 

 

 

           Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam   co następuje:

 

 

 

                                                         § 1.

 

Powołuję   komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych   we wsi Trzonki, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 60/3,60/4,60/8,60/9 i 60/10 dla których   w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P /00013710/8,

 

w składzie :

 

 

 

1) Przewodnicząca komisji   - Ewa Żmijewska

 

2) Członek komisji               - Grażyna Wnęta

 

3) Członek komisji               -   Marcin Ilewicz

 

4) Członek komisji             -   Ewelina Machnacz

 

5) Członek komisji               - Ewa Banach

 

 

 

                                                       § 2.

 

Komisja przeprowadzi przetargi   w dniu   20 maja 2014 r.

 

                                                       § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2014 r.

 

                          

Data powstania: środa, 14 maj 2014 10:37
Data opublikowania: czwartek, 15 maj 2014 14:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 maj 2014 07:42
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1488 razy