BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 66/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

 

 

§ 1.

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warmińskiej, oznaczonej numerami działek 18/7 i 18/24, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00019562/7,
w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

 

2. Członek komisji – Ewa Banach,

 

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz,

 

4. Członek komisji – Ewelina Machnacz. 

 

§ 2.

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 28 maja 2014 roku.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2014 roku.

Data powstania: wtorek, 27 maj 2014 09:41
Data opublikowania: wtorek, 27 maj 2014 13:08
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1305 razy