BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 81/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 193/3, 188/14, 192/5 położonych przy ulicy Dworcowej w Piszu

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 193/3, 188/14, 192/5 położonych przy ulicy Dworcowej w Piszu w składzie:

 

1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,

 

2) Bogusława Dąbrowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

 

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

 

4) Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2014 r.

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Jan Alicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 lip 2014 14:14
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2014 15:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1568 razy