BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 85/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

  

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu w składzie:

 

1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,

 

2) Bogusława Dąbrowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

 

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

 

4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

 

 

 

§ 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2014 r.

 

 

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Jan Alicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 lip 2014 13:06
Data opublikowania: środa, 16 lip 2014 15:18
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1475 razy