BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 87/14 Burmistrza Pisza z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem w składzie:


1) Elżbieta Sadłowska– przewodniczący Komisji Przetargowej,


2) Wojciech Przygoda – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,


3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,


4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.


§ 2


Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2014 r.


BURMISTRZ PISZA


/-/ Jan Alicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 lip 2014 12:09
Data opublikowania: piątek, 25 lip 2014 15:03
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1456 razy