BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 92/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w składzie:
1) Aldona Klimek – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Maria Chmielewska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2014 r.

 

 

 

BURMISTRZ

 

/-/ Jan Alicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 sie 2014 12:55
Data opublikowania: czwartek, 14 sie 2014 13:45
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1173 razy