BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych nr działek: 315/5, 316/3, 317/5, 317/6, 317/7, 317/8, 317/9, 317/10, 317/11 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzone są księgi wieczyste KW nr – OL1P/00013021/1 i OL1P/00013027/3, w składzie:

 

     1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

 

2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,

 

3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

 

4. Członek komisji – Ewa Banach,

 

5. Członek komisji – Marcin Ilewicz.§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 3 września 2014 r.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2014 r.

 

 

Data powstania: wtorek, 19 sie 2014 11:44
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2014 12:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1364 razy