BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 101/14 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w składzie:
1) Aldona Klimek – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Monika Woźniak-Wilimczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2014 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 sie 2014 11:06
Data opublikowania: piątek, 22 sie 2014 11:49
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1263 razy