BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 99/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

                               

 

 

 

           Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam   co następuje:

 

 

 

                                                         § 1.

 

Powołuję   komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Jagodne, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 18/13 i 18/14 dla których   w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P /00014179/0, w składzie :

 

 

 

1) Przewodniczący komisji   - Marcin Ilewicz

 

2) Członek komisji                - Grażyna Wnęta

 

3) Członek komisji              - Ewelina Machnacz

 

 

 

                                                       § 2.

 

Komisja przeprowadzi przetargi   w dniu   29 sierpnia 2014 r.

 

                                                       § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2014 r.

 

                          

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2014 09:42
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2014 14:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2015 08:46
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1427 razy