BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 106/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 99/14 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Jagodne, gmina Pisz, oznaczonych nr działek: 18/13 i 18/14 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00014179/0, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
3.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia  2014 r.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:18
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 11:37
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1371 razy