BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 111/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§  1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Rakowo Piskie, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 16/6 i 16/7 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00003585/9, w składzie:

 

1) Przewodniczący komisji – Marcin Ilewicz

2) Członek komisji – Ewelina Machnacz

3) Członek Komisji – Ewa Banach

4) Członek komisji – Ewa Rogowska

 

§  2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 8 września 2014 r.

 

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2014 r.

Data powstania: środa, 10 wrz 2014 12:06
Data opublikowania: środa, 10 wrz 2014 12:09
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1252 razy