BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 113/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§  1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Trzonki, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 60/3, 60/4, 60/8, 60/9, i 60/10 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013710/8, w składzie:

 

1) Przewodnicząca komisji – Ewa Żmijewska

2) Członek komisji – Marcin Ilewicz

3) Członek Komisji – Ewelina Machnacz

4) Członek komisji – Ewa Banach

5) Członek Komisji – Ewa Rogowska

 

§  2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 12 września 2014 r.

 

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2014 r.

Data powstania: środa, 10 wrz 2014 12:15
Data opublikowania: środa, 10 wrz 2014 12:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1241 razy