BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 114 /14 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/500/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2010 r. Nr 9, poz. 263 i z 2012 r. poz. 1422), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Stypendialną do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się  uczniów w roku 2014 w składzie:

     1) Magdalena Szyszkowska – przedstawiciel Burmistrza Pisza;

     2) Zuzanna Konopa              – przedstawiciel Burmistrza Pisza;

     3) Bożena Malinowska         – przedstawiciel organizacji pozarządowych;

     4) Dorota Karpińska             – przedstawiciel Burmistrza Pisza;

     5) Katarzyna Sobiech            – przedstawiciel instytucji kultury;

     6) Mieczysław Mierkowski   – przedstawiciel przedsiębiorców;

     7) Anna Maksimowicz       – przedstawiciel szkół.

 

2. Zadaniem Komisji Stypendialnej, o której mowa w ust. 1 jest dokonanie oceny punktowej i przedstawienie opinii dotyczącej przyznania stypendiów, o których mowa w Uchwale Nr XLI/500/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

 

3. Komisja Stypendialna dokona oceny wniosków i przedstawi Burmistrzowi Pisza opinię w terminie do dnia 30 września 2014 r. Opinia zawierać będzie w szczególności dane osobowe kandydatów, kolejność kandydatów do stypendium według ilości uzyskanych punktów wraz z uzasadnieniem, a także proponowaną wysokość stypendium.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2014 r.

Data powstania: środa, 17 wrz 2014 12:16
Data opublikowania: środa, 17 wrz 2014 13:10
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1489 razy