BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 88/14 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2293), zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 zarządzenia Nr 83/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Powołuję Kapitułę ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych w składzie:

1) Lilla Bednarek – radna Rady Miejskiej w Piszu;

2) Andrzej Skrzecz – radny Rady Miejskiej w Piszu;

3) Zuzanna Konopa – przedstawiciel Burmistrza Pisza;

4) Piotr Syta – przedstawiciel Burmistrza Pisza;

5) Dawid Listowski – przedstawiciel Burmistrza Pisza.”

 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Kapituła dokona oceny wniosków i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 18 września 2014 r. Protokół zawierać będzie w szczególności listę wytypowanych kandydatów do nagrody i wyróżnienia oraz uzasadnienie wyboru.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 29 wrz 2014 07:51
Data opublikowania: poniedziałek, 29 wrz 2014 12:48
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1263 razy