BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 121/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 26 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 315/2 dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013021/1, w składzie:

 

 

 

1) Przewodnicząca komisji – Ewa Żmijewska

 

2) Członek komisji                           – Marcin Ilewicz

 

3) Członek komisji                           – Ewelina Machnacz

 

4) Członek komisji                           – Ewa Banach

 

5) Członek komisji                           – Ewa Rogowska

 

 

 

§ 2.

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 3 października 2014 r.

 

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 29 wrz 2014 11:31
Data opublikowania: poniedziałek, 29 wrz 2014 12:46
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1171 razy