BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 125/14 Burmistrza Pisza z dnia 02 października 2014 r.

w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów.

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/500/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2010 r.  Nr 9, poz. 263 i z 2012 r. poz. 1422), zarządzam, co następuje:

§ 1

Na rok szkolny 2014/2015 ustalam ilość 3 (trzech) stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 października 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 6 paź 2014 09:00
Data opublikowania: poniedziałek, 6 paź 2014 12:48
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1261 razy