BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 133/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w składzie:

 

1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,

 

2) Wojciech Przygoda – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

 

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

 

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2014 r.

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Jan Alicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 paź 2014 12:55
Data opublikowania: wtorek, 14 paź 2014 14:28
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1539 razy