BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 135/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działki 1431/9 dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00022783/6, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
3.    Członek komisji – Ewa Banach,
4.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.

 

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 22 października 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2014 r.

Data powstania: środa, 15 paź 2014 10:58
Data opublikowania: środa, 15 paź 2014 11:05
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1482 razy