BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 145/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych nr działek: 481/35, 481/36, 481/38 i 481/39 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1, w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

 

2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

 

3. Członek komisji – Ewa Banach,

 

4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 14 listopada 2014 r.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2014 r.

Data powstania: środa, 5 lis 2014 07:48
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2014 11:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1409 razy